VỀ CHÚNG TÔI
Công ty Tân Hùng Thái lấy nền tảng con người để phát triển theo phương châm  khác biệt. Chúng tôi kinh doanh không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn nhiều giá trị khác trong cuộc sống: Giá trị cống hiến, giá trị con người, sự  chia sẽ tương thân, tương ái, rộng lượng và những giá trị đạo đức cơ bản là nền tảng cho chúng tôi phát triển.
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN NỘI BỘ
09/07/2015 9:17:07 CH
5 whys là một kỹ thuật đơn giản dùng để giải quyết vấn đề, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm ra gốc rễ thật sự. Được phổ biến bởi hệ thống sản xuất Toyota vào những năm 1970.