VỀ CHÚNG TÔI
Công ty Tân Hùng Thái lấy nền tảng con người để phát triển theo phương châm  khác biệt. Chúng tôi kinh doanh không chỉ vì mục đích lợi nhuận mà còn nhiều giá trị khác trong cuộc sống: Giá trị cống hiến, giá trị con người, sự  chia sẽ tương thân, tương ái, rộng lượng và những giá trị đạo đức cơ bản là nền tảng cho chúng tôi phát triển.
DANH MỤC SẢN PHẨM
TIN NỘI BỘ
07/10/2015 3:29:02 CH
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.