image
Acid Formic
Tên sn phm: Acid Formic HCOOH 
Tên gi khác: acid hidro cacboxylic, acid Formylic, acid  aminic 
Công thc hoá hc: HCOOH hoc CH2O2
Xut x: Trung Quc, Đức 
Khi lượng: 25kg/can, 35kg/can  
Acid Formic HCOOH dng cht lng, trong sut, mùi đc trưng dùng như hoá chất công nghiệp dùng trong dt nhum, chăn nuôi, nông nghip, dược, y hc, xi m, hàn được nhp khu trc tiếp và phân phi toàn quc bi tanhungthai.com
Tag: acid formic, formic acid, acid formic hcooh, hcooh, ch2o2, hoa chat cong nghiep, hoá cht công nghiệp, tanhungthai.com

Acid Formic HCOOH

Acid Formic HCOOH còn có các tên gi là acid hidro cacboxylic, acid Formylic, acid  aminic là dng acid cacboxylic đơn gin nht vi công thc hoá hc HCOOH hoc CH2O2. Dng cht lng, không màu, trong sut,mùi đc trưng. Thường là sn phm trung gian trong tng hp hoá hc. Nó còn xut hin trong t nhiên, ch yếu trong nc đc ca ong và vòi đt ca kiến, nhn và vài loi thc vt.

Acid Formic HCOOH hòa tan trong nước và các cht dung môi hu cơ khác và hòa tan mt ít trong các hydrocacbon. Acid Formic  acid yếu. Tuy nhiên nó mnh nht trong dãy đng đng ca acid cacboxylic no, đơn chc, mch h và mnh hơn acid cacbonic. Tính cht hoá hc làm qu tím chuyn màu đ nht, tác dng vi kim loi mnh, tác dng vi oxit bazơ, tác dng vi mui ca acid yếu hơn, phn ng este hóa, tính andehit.   Các tính cht vt lý phân t gam 46,0254 g/mol, t trng và pha 1,22g/mol, lng, đim nóng chy 8,4 đ C. đim sôi 100,8 đ C.

Acid Formic HCOOH dùng ng dng nhiu ngành trong hoá chất công nghip dùng để sản xuất cao su, m đin, thuc men, thuc dit côn trùng, tng hp hoá hc, thc ăn đóng hp, bo qun thc ăn xanh, ph gia thc ăn chăn nuôi,  hoá chất dệt nhuộm dùng đ cm màu

Acid Formic HCOOH được Công Ty Tân Hùng Thái tuyn chn và nhp khu trc tiếp t  Đức, Trung Quc cht lượng chính hãng, ngun hàng n đnh, giá cnh tranh. Quy cách đng trong can nha 25kg/can, 35kg/can. Có giá tt cho các đơn hàng s lượng ln. acid-formic-2.jpg


acid-formic-3.jpg

acid-formic-5.jpg

Tag: acid formic, formic acid, acid formic hcooh, hcooh, ch2o2, hoa chat cong nghiep, hoá cht công nghiệp, tanhungthai.com
SẢN PHẨM KHÁC