• 8/29/2015 2:46:54 PM, Lượt xem: 1059
    5 whys là một kỹ thuật đơn giản dùng để giải quyết vấn đề, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm ra gốc rễ thật sự. Được phổ biến bởi hệ thống sản xuất Toyota vào những năm 1970.
  • 8/29/2015 2:45:35 PM, Lượt xem: 998
    Cách tiếp cận với công việc của những người thành công nhất trong lĩnh vực kinh doanh khác biệt với đa số chúng ta. Hãy xem cách họ suy nghĩ và lý do tại sao niềm tin của họ đem đến thành công.
  • 8/29/2015 2:43:54 PM, Lượt xem: 901
    Thật ra, nếu có cơ hội, khách hàng rất thích nói chuyện với những chuyên gia bán hàng hiểu biết, có thể chia sẻ với họ nhiều khía cạnh khác nhau đối với những thách thức mà họ đang gặp phải.