Nhật Bản thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng hóa chất, chiếm 26,8%
NGÀY 13/01/2017 9:54:13 SA

Nhật Bản thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng hóa chất, chiếm 26,8%


Mặt hàng hóa chất của Việt Nam đã có mặt tại 13 quốc gia trên thế giới, trong đó Nhật Bản là thị trường chủ lực, chiếm 28% tổng kim ngạch.

Thống kê sơ bộ từ TCHQ Việt Nam, tháng 9/2016 cả nước đã xuất khẩu 78,2 triệu USD mặt hàng hóa chất, giảm 3,2% so với tháng 8, tính chung từ đầu năm đến hết tháng 9, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 692,5 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặt hàng hóa chất của Việt Nam đã có mặt tại 13 quốc gia trên thế giới, trong đó Nhật Bản là thị trường chủ lực, chiếm 28% tổng kim ngạch, với 185,7 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ 2015 tốc độ xuất khẩu hàng hóa chất sang Nhật Bản lại giảm nhẹ, giảm 4,83%. Đứng thứ hai là thị trường Ấn Độ, đạt 151,5 triệu USD, tăng 39,09%.

Đối với thị trường Trung Quốc, tuy có vị trí địa lý thuận lợi, nhưng tốc độ xuất khẩu sang thị trường này lại suy giảm tương đối mạnh, giảm 50,97%, tương ứng với 68,4 triệu USD.Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Hà Lan tuy kim ngạch chỉ đạt 18,2 triệu USD, đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng, nhưng tốc độ xuất khẩu sang đây lại tăng mạnh vượt trội, tăng 229,95% so với cùng kỳ.Nhìn chung, 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hóa chất sang các thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm phần lớn, chiếm 53,8% và ngược lại thị trường với tốc độ tăng trưởng âm chiếm 46,1%, trong đó xuất khẩu sang Indonesia giảm mạnh, giảm 69,325%.

Nguồn: Vinanee

ure.jpg