• 07/10/2015 3:29:02 CH, Lượt xem: 5015
    Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học.
  • 07/10/2015 3:19:39 CH, Lượt xem: 4058
    Ngày xưa, có một ông vua nọ sai quân lính đặt một tảng đá lớn nằm chắn ngang đường đi. Sau đó, ông nấp vào bụi cây gần đó và theo dõi.
  • 09/07/2015 9:17:07 CH, Lượt xem: 5128
    5 whys là một kỹ thuật đơn giản dùng để giải quyết vấn đề, giúp người sử dụng nhanh chóng tìm ra gốc rễ thật sự. Được phổ biến bởi hệ thống sản xuất Toyota vào những năm 1970.