Buổi đào tạo Workshop chuyên đề Người bán hàng thông thái
NGÀY 12/06/2020 2:25:02 CH
Buổi đào tạo Workshop chuyên đề Người bán hàng thông thái

Buổi Workshop được tổ chức chuyên nghiệp, thành công với sự dẫn dắt tận tâm của BGĐ, sự tham gia nhiệt tình của toàn bộ phòng Kinh Doanh Tân Hùng Thái. Công Ty Tân Hùng Thái sẽ tiếp tục tổ chức những buổi Workshop để trao dồi kỹ năng kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trên mức mong đợi, trở thành "Người bán hàng thông thái" không chỉ cung cấp sản phẩm mà kèm theo các giá trị đích thực về kinh tế, về hiệu quả môi trường...đến quý khách hàng toàn quốc.workshop-2.jpg

workshop-1.jpg

workshop.jpg

workshop-8.jpg


workshop-4.jpg