Những khoảnh khắc đáng nhớ
NGÀY 27/03/2020 11:16:31 SA
Những khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình làm việc tại Công Ty Tân Hùng Thái

Trong quá trình làm việc, những khoảnh khắc đáng nhớ được lưu lại để tiếp thêm tinh thần làm việc và tạo niềm vui, tiếp thêm lửa để làm việc hăng say, công suất hiệu quả nhất:


kk.jpg

kk2.jpg

kk10.jpg

kk9.jpg

kk3.jpg


kk8.jpg

cty-8.jpg