Lễ tất niên Công Ty Tân Hùng Thái 2019
NGÀY 26/03/2020 4:52:41 CH
Lễ tất niên Công Ty Tân Hùng Thái 2019

Lễ tất niên Công Ty Tân Hùng Thái 2019 khép lại 1 năm hoạt động hiệu quả trong kinh doanh và quan trọng nhất là lan tỏa sức mạnh của tinh thần đoàn kết, tinh thần, năng lượng tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu doanh thu 2019 và hướng đến thành công trong năm 2020.

an-2.jpg

an5.jpg

an4.jpg

an1.jpg

an.jpg

7.jpg

5.jpg

9.jpg