Nghỉ dưỡng tại Mũi Kê Gà - Phan Thiết, Bình Thuận
NGÀY 26/03/2020 11:59:49 SA
Nghỉ dưỡng Mũi Kê Gà - Phan Thiết, Bình Thuận

Kỳ nghỉ dưỡng toàn Công Ty TNHH Tân Hùng Thái tại Mũi Kê Gà - Phan Thiết, Bình Thuận tăng thêm sự gắn kết của các thành viên giữa nhân viên với ban giám đốc và giữa các phòng ban với nhau. Chuyến du lịch với các trò chơi đồng đội Team-Building đã nâng cao tinh thần đồng đội, đoàn kết tạo nên sức mạnh của tập thể Công Ty Tân Hùng Thái. " Làm hết mình - Chơi nhiệt tình"


nghi.jpg

nghi-2.jpg

nghi-255.jpg

nghi222222.jpg

nghi-146635.jpg

nghi-17 - Copy.jpg


nghi-12 - Copy.jpg


nghi-13666.jpg

nghi-466.jpg

nghi-5666.jpg

nghi-84444.jpg

nghi-688.jpg

nghi-999.jpg


nghi-365.jpgnghi-11555.jpg

nghi-106665.jpg

nghi-20.jpg

nghi-19.jpg

nghi-21.jpg

nghi-22.jpg

nghi-9.jpg

nghi-1.jpg


nghi-10.jpg